Realizacje

16 Czerwiec 2015

Grudziądzki Budżet Obywatelski 2015

Grudziądzki Budżet Obywatelski 2015

System zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO obsłużył informatycznie II edycję Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. O założeniach GBO 2015 poinformowali 11 marca 2015 r. podczas konferencji prasowej Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, radni Maciej Glamowski i Michał Czepek oraz Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał.

„W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia projektu i oddania głosów zarówno w specjalnie do tego przygotowanych punktach konsultacyjnych oraz za pomocą systemu informatycznego. Nawiązaliśmy już współpracę z firmą ZETO Bydgoszcz SA, która przygotowała specjalną aplikację wspierającą proces zgłaszania i wyboru przedsięwzięć w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego” – powiedział Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał.

W budżecie Grudziądza na 2015 r. zarezerwowano 2 000 000 zł na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Z tej puli 500 000 zł przeznaczone jest na zadania ogólnomiejskie. Pozostałe środki podzielono następująco: 30% środków po równo na każdy z okręgów, 70% - proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego okręgu.

Nabór wniosków w II edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego trwał od 15 do 30 kwietnia 2015 r. Można było je składać zarówno przez internet za pomocą systemu zet.WIBO, jak również w wersji papierowej w wyznaczonych punktach miasta. 95 projektów na łączną kwotę 8 000 000 złotych - to efekt tego etapu. 78 projektów dotyczyło inwestycji osiedlowych, 17 - ogólnomiejskich. Wykaz wszystkich zgłoszonych wniosków znajdziecie Państwo tutaj.

Następnie, w terminie do 10 maja br., wnioski były poddane weryfikacji. Ocenę merytoryczną przeszło 70 projektów okręgowych i 13 ogólnomiejskich i to one właśnie zostały przekazane do głosowania.

Głosowanie na wybrane projekty odbyło się w terminie 11 – 17 maja 2015 r. Każdy mieszkaniec miał prawo oddać głos na 2 zadania okręgowe oraz na 1 zadanie ogólnomiejskie. Mógł to zrobić drogą elektroniczną lub tradycyjnie w wyznaczonych miejscach. Za pośrednictwem formularza internetowego zagłosowało 9 998 osób oddając łącznie 22 221 głosów.

Tutaj możecie się Państwo zapoznać z wynikami głosowania w Grudziądzkim Budżecie Obywatelskim 2015.

Źródło: Grudziądzki Budżet Obywatelski i Oficjalny Portal Miejski

Zdjęcie: Piotr Wieczorek, dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

21 Listopad 2014

Budżet Obywatelski w Bydgoszczy

„Program 5/6”     

Trzecia już w Bydgoszczy edycja programu "5/6", stanowiącego formę budżetu partycypacyjnego, odbyła się przy udziale naszego autorskiego rozwiązania wspomagającego budżety obywatelskie - zet.WIBO.

W dniu 29 września 2014 r. rozpoczął się nabór nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach edycji programu „5/6” w 2015 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 5 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach tego programu. Tym razem mieszkańcy Bydgoszczy zgłaszali swoje propozycje zadań dwutorowo: za pośrednictwem wrzucanych do urn kart z nazwą przedsięwzięcia oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. Dzięki tej nowej możliwości każdy bydgoszczanin mógł w prosty i dostępny sposób przekazać pomysł i propozycję zadania istotnego dla poprawy warunków życia na swoim osiedlu. Pozytywnie zweryfikowane propozycje zostały poddane głosowaniu za pośrednictwem aplikacji elektronicznej oraz w formie pisemnej.

W trakcie głosowania trwającego od 20 października do 7 listopada 2014 r. oddano łącznie 20 021 głosów, w tym 7 378 za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Wśród wszystkich oddanych głosów ważnych było 17 761 (co stanowi 88,71%).

Zdiagnozowano 3 przyczyny uznania głosów za nieważne: nieprawidłowy numer PESEL, głosujący nie miał ukończonych 16-tu lat, kilkukrotne użycie jednego numeru PESEL.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

 

Bydgoski Budzet Obywatelski 2016

Zakończyła się kolejna, czwarta już, edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty odbywało się w dniach od 14 do 30 września 2015 r. w formie elektronicznej oraz tradycyjnej, papierowej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować tylko na projekty, które zostały zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków. W sumie zagłosowało ponad 22 tysiące bydgoszczan.

„W tym roku zagłosowało o 3 693 osób więcej niż w roku ubiegłym. W przyszłym roku planujemy organizację warsztatów obywatelskich na poszczególnych osiedlach. Podczas warsztatów mieszkańcy dowiedzą się, jak poprawnie wypełniać wnioski, jak je kosztorysować oraz otrzymają informacje dotyczące mapy własności terenów. Ponadto na stronie www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski będzie można śledzić przebieg wykonywanych prac przy wybranych inwestycjach” - powiedział doradca prezydenta Michał Sztybel.

W bieżącej edycji oddano:

  • 22 241 głosów, w tym ważnych – 21 457 (96,47 % wszystkich głosów);
  • 15 924 papierowych (74,21 %) oraz 6 317 elektronicznych (25,79 %) głosów.

Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą naszej aplikacji zet.WIBO, a także w formie papierowej. Wystarczyło wydrukować odpowiednią kartę do głosowania i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i młodzieżowych domach kultury. Szczegółowe wyniki głosowania z podziałem na osiedla dostępne są tutaj.

Źródło: Bydgoski Budżet Obywatelski

Zdjęcie: Dariusz Wiśniewski

24 Październik 2014

Budżet Obywatelski w Legnicy

Legnicki Budżet Obywatelski 2015

Legnicki BO realizowany przy udziale naszego systemu informatycznego zet.WIBO dotyczył inwestycji z najbliższego otoczenia mieszkańców - miasto podzielono na 10 Obszarów o zbliżonym potencjale.

W 2015 roku na realizacje w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczona została kwota ok. 2 milionów złotych.

Głosowanie odbyło się w terminie od 1 do 8 października 2014 r. drogą elektroniczną. Dodatkowo zostały uruchomione punkty do głosowania, gdzie można było głosować za pośrednictwem Internetu lub w formie tradycyjnej, poprzez złożenie kart do głosowania.

Udział w głosowaniu wymagał podania m.in. numerów: PESEL oraz dowodu osobistego. Głosowanie polegało na rozdysponowaniu przy odpowiednich projektach - w dowolny sposób - liczby 5 punktów, którymi dysponował każdy mieszkaniec. Głosujący mógł uczestniczyć w głosowaniu tylko jeden raz - wybierając projekty z dowolnego Obszaru.

W głosowaniu na projekty zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące zadań inwestycyjnych na terenie 10 Obszarów Miasta, i pozytywnie zweryfikowane łącznie zagłosowały 8 182 osoby (211 głosów było nieważnych).

Źródło: Legnicki Budżet Obywatelski

Strony