Model dedykowany

Model dedykowany

Miastom o dużej liczbie mieszkańców proponujemy system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO jako rozwiązanie dedykowane, mocno dopasowane do szczególnych potrzeb i zapisów regulaminów.

Dzięki naszej aplikacji zyskacie Państwo sprawniejsze przetwarzanie i prowadzenie ewidencji propozycji zadań do budżetu obywatelskiego przez cały rok, znaczne skrócenie czasu ewidencjonowania zadań i przepływu informacji, wspieranie implementacji procesów i procedur organizacyjnych budżetu obywatelskiego.

Do Państwa dyspozycji jest pełna historia zgłaszanych zadań i ich procedowania, a także szybki wgląd w oceny i decyzje dotyczące zadań oraz przypisanie personalnej odpowiedzialności za ich podjęcie.

System zet.WIBO w sposób prosty i czytelny prezentuje:

  • propozycje zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego,
  • pełną informację o pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych propozycjach zadań,
  • błyskawiczną prezentację wyników wstępnych głosowania (przed ustaleniem wyników głosowania na zadania z identyczną liczbą głosów),
  • automatyczne wyniki głosowania z ewidencją wyników przeprowadzonego losowania dla projektów z równą liczbą głosów,
  • aktualne statystyki oddanych głosów w podziale na grupy wiekowe.

Ponadto aplikacja umożliwia automatyczne generowanie kart do głosowania, jak również wygodne archiwizowanie skanów wniosków z propozycją do budżetu obywatelskiego oraz załączników do analizy merytorycznej.

Rozszerzając tradycyjny proces głosowania i decydując się na skorzystanie z obsługi elektronicznej możecie Państwo spowodować istotny wzrost frekwencji wyborczej mieszkańców, znaczące zwiększenie ich udziału w życiu publicznym, a także zwiększenie zaufania mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli oraz wzrostu zadowolenia ze świadczonych przez Wasz urząd usług publicznych.