Poznań

Budżet Obywatelski w Poznaniu

Poznański Budżet Obywatelski 2015

Poznański Budżet Obywatelski 2015 został obsłużony informatycznie przez system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO naszego autorstwa.
Pula środków budżetu obywatelskiego na 2015 rok wyniosła 10 mln zł. W ramach tej kwoty mieszkańcy mogli proponować wydatki dotyczące całego miasta.
W głosowaniu, które odbyło się w dniach 1 – 12.10.2014 r. przeszło 10 projektów Dużych, na które oddano łącznie 79 603 głosy oraz 20 projektów Małych z liczbą 87 888 głosów.

Dane dotyczące frekwencji:

Liczba kart do głosowania - 54 277
Liczba ważnych kart do głosowania - 45 219 (83%)
Liczba nieważnych kart do głosowania - 9058 (17%)

Liczba interaktywnych kart do głosowania - 20 908 (38%)
Liczba ważnych interaktywnych kart do głosowania - 19 230 (91%)
Liczba nieważnych interaktywnych kart do głosowania - 1 678 (9%)

Liczba papierowych kart do głosowania - 33 369 (62%)
Liczba ważnych papierowych kart do głosowania - 25 989 (77%)
Liczba nieważnych papierowych kart do głosowania - 7 380 (23%)

Źródło: Poznański Budżet Obywatelski